اموزش بازی ورق دو بزرگ  + بررسی و شمارش بازی پاسور دو بزرگ Big Two

بی تو یا همان بازی دو بزرگ یکی از بازی هاي‌ خفن پاسور و ورق می‌باشد در ادامه با نحوه بازی پاسور دو بزرگ Big Two + ترفند و قوانین لازم سایت هاتم بت را دنبال کنید .

 

اموزش بازی ورق دو بزرگ 

Big Two یک بازی مهیج برای چهار بازیکن اسـت کـه از چین سرچشمه گرفته و بـه دلیل گیم پلی سرگرم کننده و اعتیاد آور بـه سرعت در سراسر جهان گسترش یافته اسـت.
 
نحوه بازی پاسور دو بزرگ Big Two + ترفند و قوانین لازم
 
همچنین تغییراتی از Big Two برای 2 یا 3 بازیکن وجوددارد کـه دربخش تغییرات زیر توضیح داده شده اسـت، همراه با تعدادی دیگر از تغییرات یا نسخه هاي‌ Big 2 کـه ممکن اسـت با آن ها مواجه شوید. از آنجایی کـه این بازی بـه سرعت گسترش یافته ودر تعداد زیادی از مناطق مختلف بازی می شود، با نام هاي‌ مختلفی از جمله Big Deuces، Da Lao Er، Top Dog، Sho Tai Ti و Choh Dai Di نیز یافت می شود.
 
 
این بازی از عرشه استاندارد 52 کارتی استفاده می کند کـه بـه ترتیب زیر، از بالاترین بـه پایین ترین رتبه بندی می شوند. 2؛ آس، پادشاه، ملکه، جک، 10؛ 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 5؛ 4؛ 3. علاوه بر این رتبه بندی بر اساس نام، لباس ها نیز بـه ترتیب زیر، همچنین از بالاترین بـه پایین ترین رتبه بندی می شوند.
 
 
پیک «♠»؛ قلب «♥»؛ کلوپ «♣» سپس الماس «♦». این رتبه بندی کت و شلوار طبق معمولً زمانی وارد بازی می شود کـه کارت هایي با رتبه یکسان بازی می شود. هدف نهایی Big Two این اسـت کـه نخستین بازیکنی باشید کـه از شر تمام کارت هاي‌ خود خلاص می شود.
 
 
 

بررسی و شمارش بازی پاسور دو بزرگ Big Two

 
فروشنده را می‌توان با استفاده از هر یک از روش هاي‌ استاندارد تعیین کرد، کـه برش برای کارت هاي‌ بالا یک روش بسیار رایج اسـت. رتبه بندی کارت ها با انچه در بالا برای رتبه بندی کارت ها در بازی ارائه شده اسـت یکسان اسـت.
 
 

بیشتر بخوانید: آموزش بازی پاسور هفت ها + ترفند و قوانین لازم Sevens

 
 
اگر دو یا چند بازیکن کارت هایي با رتبه عددی یکسان برش دهند، از رتبه بندی لباس بیشتر برای تعیین بالاترین کارت استفاده می شود. هنگامی کـه فروشنده مشخص می شود، فروشنده کارت ها را بـه هم می‌زند و عرشه را بـه بازیکن در سمت چپ خود برای برش پیشنهاد می کند. اگر این بازیکن کات را رد کرد، خود فروشنده باید برش را انجام دهد.
 
 
 
بعد از برش، ترتیب بعدی کار تعیین این اسـت کـه کدام بازیکن واقعاً نخستین کارت پرداخت شده را دریافت خواهد کرد. اینکار با کشیدن دسته اي از کارت ها از روی عرشه و برگرداندن ان انجام می شود و تنها کارت پایین ترین این پشته را نشان می دهد.
 
 
 

قوانین و استراتژی بازی پاسور دو بزرگ Big Two

پس از یادداشت شماره نشان داده شده، پشته حذف شده، از جمله کارت نمایش داده شده، بادقت بر روی پشته قرار میگیرد تا نظم اولیه عرشه مختل نشود. سپس از عددی کـه نمایش داده می شود برای تعیین بازیکنی کـه نخستین کارت توزیع شده را دریافت می کند استفاده می شود. سپس فروشنده شروع بـه شمارش می کند و از خودش در جهت خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت دور میز شروع می کند. او بـه شمردن یکی یکی در اطراف بازیکن ادامه می داد تا بـه شماره کارت فاش شده برسد.
 
اموزش بازی ورق دو بزرگ 
 
شخصی کـه شمارش روی او متوقف می شود، بازیکنی اسـت کـه نخستین کارت معامله را دریافت می کند. جک ها معادل تعداد 11؛ کوئینز 12؛ کینگز 13 و آس 1 خواهند بود. سپس فروشنده شروع بـه پخش کارت ها در جهت خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت می کند .
 
 
و با این بازیکن شروع می شود. هر بازیکن یک کارت رو بـه پایین در مقابل خود دریافت می کند. فروشنده بـه همین ترتیب در اطراف میز معامله می کند تا زمانی کـه هر بازیکن 13 کارت روی میز در مقابل خود داشته باشد. برنده هر دست، فروشنده دست بعدی می شود، با استفاده از روش هاي‌ مشابهی کـه برای تعیین این کـه چه کسی کارت اول را در معامله بعدی دریافت می کند، استفاده می کند.
 
 

بازی پاسور دو بزرگ Big Two آموزش کامل

دراین مثال، بازیکن 1 با یک جفت بازی می کند، بازیکن 2 این زوج را شکست می دهد «با لباس». سپس بازیکن 3 آخرین جفت رابا یک جفت شماره بالاتر شکست می دهد. بازیکن 4 متعاقباً پاس می دهد، نمی‌تواند یا انتخاب نمی‌کند کـه جفت 9 را شکست دهد.
پس از توزیع کامل کارت ها، بازی شروع می شود. بازیکنی کـه سه الماس را در اختیار دارد باید ابتدا بازی کند و باید این کارت را بـه صورت انفرادی یا در ترکیب قانونی «بازی هاي‌ قانونی زیر را ببینید» در نخستین بازی خود بازی کند.
 
 
پس از بازی این بازیکن، دور میز در جهت خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت از بازیکنی بـه بازیکن دیگر می‌چرخد. بازیکن بعدی بـه نوبه خود سعی می کند ترکیبی بالاتر از کارت هایي را کـه قبلاً روی میز بازی کرده بود بازی کند. اگر او چنین ترکیبی را نداشته باشد «یا نمیخواهد بازی کند»؛ پاس می دهد و نوبت بـه بازیکن بعدی میرسد کـه سعی می کند ترکیب را شکست دهد.
 
 
کارت ها رو بـه رو تا مرکز میز پخش می شوند بـه طوری کـه همه ی بازیکنان میتوانند بـه وضوح ترکیب کارت یا کارت بازی شده را ببینند. با ادامه بازی بازیکنان، انبوهی از کارت ها در مرکز جدول ایجاد می شود.
 
 
بازی در اطراف میز از بازیکنی بـه بازیکن دیگر ادامه مییابد و هر کدام سعی می کنند ترکیبی بالاتر از همان تعداد کارت را نسبت بـه کارت هاي‌ قبلی بازی کنند. هنگام تلاش برای شکست دادن یک کارت یا ترکیب قبلی، ترکیب بالاتری کـه بازی می شود .
 
 
باید از همان تعداد کارتی باشد کـه ترکیب قبلی بازی کرده اسـت. هنگامی کـه سه بازیکن متوالی پاس میدهند «نمیتوانند یا نمی خواهند ترکیبی بالاتر از همان تعداد کارت بازی کنند»؛ طبق معمولً کل انبوه کارت‌ها در مرکز میز کنار گذاشته میشود.
 
 
 

ترکیب کارت انفرادی در Big Two

 
1 ترکیب تک کارت فقط از یک کارت انفرادی تشکیل شده اسـت. این‌ها هنگام مقایسه از رتبه بندی کارت ها همان طور کـه در بالا توضیح داده شد استفاده می کنند. کارتی با همان فرقه اما با کت و شلوار با رتبه بالاتر، کارتی از همان دسته از لباس هاي‌ رتبه پایین تر را شکست می دهد.
 
قوانین و استراتژی بازی پاسور دو بزرگ Big Two
 
 
2 ترکیب دو کارت همیشه از یک جفت کارت با همان اسم تشکیل می شود. یک جفت کارت با مبلغ بالاتر از کارت هاي‌ با ارزش کمتر شکست خواهد خورد. یک جفت دوم از همان فرقه میتواند جفتی را کـه قبلاً بازی کرده اید شکست دهد اگر یکی از کارت‌هاي‌ ان از کت و شلوار بیل «بالاترین رده‌بندی» باشد. ترکیب دو کارت
 
 
3 این همیشه از سه کارت با همان اسم تشکیل می شود. سه کارت از یک فرقه بالاتر، یک سه گانه از فرقه پایین تر را شکست می دهد. ترکیبی متشکل از سه کارت
 
 
 

ارزش های بازی دو بزرگ

یک مستقیم شامل پنج کارت با ارزش هاي‌ متوالی «یعنی 8؛ 9؛ 10؛ جک، ملکه» اسـت. لزومی ندارد همه ی آن ها دریک کت و شلوار باشند، اگرهم هستند، این یک فلاش مستقیم با رتبه بالاتر درنظر گرفته می شود.
 

بیشتر بخوانید: 10 نحوه فهمیدن ورق و پاسور تقلبی از اصل «آسان و کاربردی»

 
 
برای این کـه یک مستی دیگر را شکست دهید باید دارای یک کارت با ارزش بالاتر باشد. اگر کارت دارای بالاترین رتبه در کت و شلوار دارای کارت هاي‌ دارای رتبه بالاتر باشد، می تواند یک کارت مستقیم قبلی را شکست دهد.
 
 
آس را می‌توان بـه عنوان کارت بالای یک مستقیم «10؛ جک، ملکه، کینگ، آس» یا کارت پایین یک مستقیم «آس، 2؛ 3؛ 4؛ 5» استفاده کرد. همچنین توجه داشته باشید کـه دو در حالت عادی قبل از 3 ظاهر می شوند.
 
ارزش های بازی دو بزرگ
 

فلاش

یک فلاش شامل پنج کارت اسـت کـه همگی یکسان هستند. نیازی نیست کـه کارت ها بـه ترتیب متوالی باشند «در غیر این صورت یک تراز مستقیم با رتبه بالاتر خواهد بود». برای مقایسه دو فلاش، فلاشی کـه در کت و شلوار با رتبه بالاتر قرار دارد، بدون توجه بـه نام واقعی کارت‌ها در فلاش، بر هر فلاش دیگری برتری دارد. با دو فلاش از یک لباس، فلاش حاوی بالاترین رتبه کارت بالاتر درنظر گرفته می شود «کـه 2 کارت بالاترین رتبه در عرشه درنظر گرفته می شود».
 
 

فول هاوس

یک خانه کامل پنج کارت اسـت کـه از سه کارت و یک جفت تشکیل شده اسـت. یک خانه کامل می تواند یک خانه کامل قبلی را شکست دهد اگر سه یک نوع بالاتر از سه نوع در خانه کامل قبلی باشد.
 
 
 

چهار نوع «به علاوه یک کارت عجیب»:

این ترکیب پنج کارتی از چهار کارت از نظر عددی یکسان و سپس هر کارت پنجم تشکیل شده اسـت. هنگامی کـه یک ترکیب مشابه رابا هم مقایسه می‌کنیم، 4 عدد بالاتر از یک نوع، رتبه بالاتری درنظر گرفته می شود.
 
 

فلاش مستقیم:

یک فلاش مستقیم، پنج کارت متوالی اسـت کـه همگی یکسان هستند «یعنی 5؛ 6؛ 7؛ 8 و 9؛ همه ی قلب ها». هنگام مقایسه دو چنین فلاش مستقیم، کارتی کـه بالاترین کارت را دارد رتبه بالاتر درنظر گرفته می شود. اگر دو فلاش مستقیم حاوی کارت‌هاي‌ دقیقاً یکسان باشند، یکی کـه دارای کت و شلوار با رتبه بالاتر اسـت، فلاش مستقیم بالاتر درنظر گرفته می شود.
 
 
ترکیب پنج کارت – مستقیم
 
سر راست
 
فلاش پنج کارت
 
فلاش
 
ترکیب پنج کارت – فول هاوس
 
فول هاوس
 
چهار از یک نوع دریک ترکیب پنج کارت
 
چهار از یک نوع با کارت عجیب‌وغریب
 
استریت فلاش در بیگ دو
 
فلاش مستقیم
 
چهار نوع «به علاوه یک کارت عجیب»:
 
 
همانگونه کـه گفته شد هر ترکیبی را فقط میتوان با ترکیبی کـه دقیقاً همان تعداد کارت را در خود دارد شکست داد. از آنجایی کـه چندین نوع ترکیب پنج کارتی وجوددارد، هر نوع ترکیب پنج کارتی با رتبه بالاتر، ترکیب پنج کارتی با رتبه پایین تر را شکست می دهد، و پنج ترکیب کارت از همان نوع طبق معمولً بر اساس کارت هایي کـه ترکیب را تشکیل می دهند، رتبه نسبی دارند.
 
 
نخستین بازیکنی کـه آخرین کارت خودرا تا مرکز میز بازی می کند، بلافاصله برنده دست اعلام می شود. بازیکنان باقیمانده بر اساس تعداد کارت هایي کـه در دست دارند بـه صورت زیر جریمه می شوند:
 
 
کارت‌هاي‌ باقی‌مانده در امتیاز دست بازیکنان در هر کارت
 
9 یا کمتر 1
 
10 تا 12 2
 
13 3
 
 
Big Two اغلب بازی می شود تا زمانی کـه یک بازیکن بـه یک امتیاز از پیش تعیین شده «مانند 100» برسد، دراین زمان بازیکنی کـه کمترین امتیاز را داشته باشد برنده بازی اعلام می شود. از طرف دیگر، هیچ امتیازی از دستی بـه دست دیگر منتقل نمیشود و هر دست یک بازی کامل درنظر گرفته می شود.
 
 

تغییرات و قوانین اختیاری

از آنجایی کـه Big Two یک بازی اسـت کـه در محدوده وسیعی از مناطق جغرافیایی انجام می شود، تعداد زیادی تنوع یا تفاوت قوانین را می‌توان یافت. در زیر تعدادی از این تغییرات توضیح داده شده اسـت. بسیاری از تغییرات رایج بر اساس تفاوت در نمایشنامه هاي‌ مجاز و رتبه بندی اینگونه نمایشها اسـت.
 
 
تغییرات و قوانین اختیاری
 
Pusoy Dos: این یک نوع از Big Two اسـت کـه بـه طور گسترده در فیلیپین پخش می شود. در Pusoy Dos ترتیب کت و شلوارها اصلاح شده اسـت. رتبه بندی لباس ها دراین نسخه از بالا بـه پایین اسـت. الماس، قلب، بیل و سپس کلوپ. بازیکنی کـه سه باشگاه را در اختیار دارد نخستین بازیکنی اسـت کـه بازی می کند. علاوه بر این، در Pusoy Dos، امتیازدهی تا حدودی متفاوت اسـت. نخستین بازیکنی کـه کارت هایش تمام شود 1 امتیاز کسب می کند در حالی کـه سایر بازیکنان 0 امتیاز کسب می کنند. با این حال، اگر برنده ها آخرین همکار باشند.
 
 

اصطلاحات بازی دو بزرگ

Bu Bu Gao Sheng
 
 این تغییر بـه طور یکسان با بازی استاندارد Big Two با چندین استثنا انجام می شود:
در Bu Bu Gao Sheng، فلاش ها ترکیبات معتبری نیستند و قابل پخش نیستند. خانه‌هاي‌ کامل نمایش‌هاي‌ مجاز هستند، اما رتبه‌هاي‌ پایین‌تری نسبت بـه استریت درنظر گرفته می شوند، بنابر این رتبه‌بندی برای ترکیب پنج کارت در Bu Bu Gao Sheng «از کم بـه بالا» اسـت: Full House، Straight، Four از نوع «با کارت‌هاي‌ فرد»؛ فلاش مستقیم.
 
 
علاوه بر این، Bu Bu Gao Sheng بـه بازیکن اجازه میدهد تا ترکیبی از پنج کارت را خارج از نوبت بازی کند. بنابر این، اگر بازیکنی دارای چهار ترکیب پنج کارتی معتبر یا ترکیبی مستقیم کـه بتواند ترکیب پنج کارتی فعلی را شکست دهد، ممکن اسـت فوراً ان را در مرکز بازی کند، خارج از نوبت. اگر دو بازیکن بـه طور هم زمان اینکار را انجام دهند، نخستین ترکیبی کـه بـه جدول برخورد می کند .
 
 
نخستین بازی درنظر گرفته می شود. امتیازدهی نیز تا حدودی متفاوت اسـت. برنده برای هر کارتی کـه در دست رقیب باقی می‌ماند اگر 10 کارت یا کمتر داشته باشد 1 امتیاز و اگر 11 کارت یا بیشتر در دست رقیب باقیمانده باشد 2 امتیاز بـه ازای هر کارت دریافت می کند.
 
 

Big Two for Two Players

نسخه دو نفره Big Two نیز اغلب با قوانینی بسیار شبیه بـه نسخه چهار نفره بازی می شود. تغییرات مختلف برای دو بازیکن برای هر بازیکن تقاضای می کند کـه تعداد کارت‌هاي‌ متفاوتی را دریافت کند، اما یکی از رایج ‌ترین تغییرات این اسـت کـه هردو بازیکن ۲۱ کارت دریافت می کنند و باقی‌مانده دستیار عرشه، بدون استفاده در بقیه دست‌ها. بازیکنی کـه کمترین کارت را دارد ابتدا با استفاده از این کارت در ترکیبی بازی می کند.
 
 
از آنجایی کـه ممکن اسـت بـه اسانی مشخص نباشد کـه چه کسی کمترین کارت را در اختیار دارد، بازیکنان میتوانند با اعلام کمترین کارت «یعنی سه الماس» از یک بازیکن شروع کنند و بازیکن بیان کند کـه آیا ان کارت را دارد یا خیر، و اگر چنین اسـت .
 
 
می تواند سپس بـه ساختن ان ادامه دهد. نخستین نمایشنامه اگر هیچ بازیکنی ان کارت را نداشته باشد، بازیکن پایین‌ترین کارت بعدی را در عرشه «یعنی چهار الماس» اعلام می کند، و اگر هر یک از بازیکنان ان را داشته باشد .
 
 
این کارت را اعلام میکند و سپس یک بازی مناسب را انجام می دهد. این می تواند تا زمانی کـه پایین ترین کارت در عرشه کشف شود ادامه یابد، و سپس بازی بـه طور معمول ادامه یابد.
 
 
تمام قوانین دیگر بـه طور یکسان با نسخه استاندارد چهار نفره Big Two اجرا می شود کـه شامل امتیازدهی نیز می شود. اگر بازیکنی بیش از 13 کارت داشته باشد زمانی کـه رقیب آخرین کارت خودرا بازی می کند، ان بازیکن 3 امتیاز جریمه می شود.
 
اصطلاحات بازی دو بزرگ
 

قوانین نحوه بازی پاسور دو بزرگ Big Two + ترفند و قوانین لازم

 
با سه بازیکن، آخرین کارت بـه مرکز Big Two for Three داده می شود: Big Two نیز بـه طور گسترده با سه بازیکن دریک تغییر مشابه با دو بازیکن بازی می شود. هنگامی کـه سه شرکت کننده در حال بازی هستند، هر بازیکن 17 کارت دریافت می کند و آخرین کارت رو بـه وسط جدول پخش می شود. هر بازیکنی کـه این سه الماس را داشته باشد.
 
 
این کارت را در دستان خود می‌گیرد. اگر آخرین کارت سه الماس باشد، دارنده سه کلوپ کارت را میگیرد. بازیکنی کـه این کارت را می‌گیرد سپس با انجام نخستین بازی «کـه باید شامل سه الماس باشد» شروع می کند.
 
 
بقیه قوانین با بازی استاندارد چهار دست از جمله در امتیازدهی یکسان اسـت. اگر بازیکنی بیش از 13 کارت در دست داشته باشد کـه برنده آخرین کارت خودرا بازی کند، 3 امتیاز برای او جریمه می شود.
 
 

بیشتر بخوانید: آموزش بازی پاسور بریچ | پولساز ترین نوع بازی ورق بریچ

 

رتبه بندی جایگزین فلاش

 
در برخی از بازی ها، بازیکنان بـه جای استفاده از لباس فلاش بـه عنوان مکانیزم رتبه بندی اولیه، بر اساس بالاترین کارت موجود در فلش «کـه دو کارت بالاترین رتبه در هر لباس درنظر گرفته می شود» ابتدا فلاش ها را رتبه بندی می کنند. کت و شلوار فلاش فقط در صورتی استفاده می شود کـه فلاش ها شامل همه ی کارت هاي‌ هم ارزش باشند.
 
 
قوانین نحوه بازی پاسور دو بزرگ Big Two + ترفند و قوانین لازم
 
دو در استریت و استریت فلاش: یکیدیگر از تغییرات رتبه‌بندی کـه گاهی اوقات در Big 2 استفاده میشود مربوط بـه فلاش‌هاي‌ مستقیم و مستقیم حاوی دو اسـت.
 
 
در نسخه استاندارد، یک مستقیم حاوی این دو «یعنی 2؛ 3؛ 4؛ 5؛ 6» بر اساس بالاترین کارت در استریت «یعنی 6» رتبه بندی می شود، در حالی کـه یک تغییر بیان می کند کـه 2 بـه عنوان سلام درنظر گرفته می شود.در تمام جنبه هاي‌ دیگر بازی بـه طور یکسان با Big Two انجام می شود.
0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
نمایش تمام نظرات