معرفی، آموزش و بررسی بازی گوو وو گوان (Guo Wu Guan)

معرفی بازی

گوو وو گوان یک بازی یک نفره است که با استفاده از مجموعه استانداردی از 32 دومینوی چینی انجام می‌شود. عنوان بازی به معنای “گذر از پنج سطح” است که به عبارت “از پنج سطح بگذرید و شش ژنرال را کات کنید”، از رمان “طی کردن هزاران مایل” اثر گوان یو از دوره سه پادشاهی اشاره دارد.

این مجموعه دارای 21 مهره مختلف (تمامی جفت اعداد ممکن از 1 تا 6) به انضمام 11 مهره تکرار شده (duplicate) است. مهره‌های تکراری شش مهره دوبل به اضافه [3:1]، [6:5]، [6:4]، [6:1] و [5:1] هستند.

این صفحه بر اساس اطلاعات دیمیترو پولووینکین (Dmytro Polovinkin) و با کمک مین فانکسین (闵凡信) گردآوری شده است. همراه بیو کازینو باشید تا نحوه انجام این بازی را یاد بگیرید.

چیدمان

32 مهره بر زده شده و به صورت زیر چیدمان می‌شوند:

 • در بالا یک ردیف متشکل از شش مهره به نمایندگی از ژنرال‌ها وجود دارد. تنها مهره‌های دست چپ و راست رو به بالا هستند. چهار مهره وسط به صورت رو به پایین کار خود را آغاز می‌کنند.
 • در زیر ژنرال‌ها پنج ردیف متشکل از پنج مهره به صورت رو به بالا قرار دارد. این‌ها پنج سطحی هستند که باید “پاس داده شوند”.
 • در پایین یک “ردیف مشترک” (گوانگ گونگ: 關公) قرار دارد که در ابتدا فقط یک مهره دارد. در طول بازی مهره‌هایی به سمت چپ این ردیف مشترک اضافه شده و از سمت راست آن برداشته می‌شوند.

چیدمان اولیه به این صورت است (مهره‌های نشان داده شده با رنگ تیره رو به پایین هستند):

سه گانه معتبر

بازی مبتنی بر حرکت سه گانه‌های (تریپل‌) معتبر است که مجموعه‌های خاصی متشکل از سه مهره هستند.

9 نوع سه گانه معتبر در بازی وجود دارد. این‌ها بر اساس ترکیب‌های موجود در شش عدد واقع بر شش سر مهره‌ها مشخص می‌شوند. مهم نیست که اعداد در بین سه مهره چگونه توزیع شده‌اند. سه مورد اول سه ‌گانه‌هایی هستند که شامل سه انتهای مساوی می‌باشند.

 • پنج امتیاز: سه انتهای مساوی، و مجموع پیپ‌های سه انتهای دیگر به 5 برسد. مثال [3:3][3:1][2:2]. توجه داشته باشید که بیش از سه انتهای مساوی نمی‌تواند در این ترکیب وجود داشته باشد. بنابراین برای مثال [3:3][3:1][3:1] و [1:1][1:1][2:2] سه گانه‌های معتبری نیستند.
 • چهارده کامل: سه انتهای مساوی، و پیپ‌های سه انتهای دیگر به 14 یا بیشتر برسد. مثال [1:6][1:6][1:4]. توجه داشته باشید که مانند “پنج امتیاز” امکان وجود بیش از سه انتهای مساوی نمی‌باشد. بنابراین سه گانه‌هایی مانند [5:5][6:5][5:4] معتبر نیستند.
 • تقسیم (اسپلیت): دو ست متشکل از سه انتهای مساوی. مثال [1:1][1:6][6:6].

دو مورد بعدی به چهار یا پنج انتهای مساوی نیاز دارند.

 • اتفاقی (coincidence): چهار انتهای مساوی، مجموع پیپ‌های دو سر دیگر نیز به همین تعداد است. مثال [5:5][5:3][5:2]، دارای چهار پنج منطبق با 3+2 که آن هم پنج است.
 • پنج پسر (five sons): پنج انتهای مساوی. مثال [1:1][1:1][1:3].

هر یک از چهار مورد آخر نیاز به گسترش تکی یا جفتی اعداد دارند.

 • همگی متفاوت (یا اژدهای کامل): انتهای تمامی مهره‌ها متفاوت است؛ یکی از اعداد 123456. مثال [1:3][2:6][4:5].
 • اژدهای کوچک: دو عدد از هر یک از اعداد کوچک 1، 2 و 3. مثال [1:3][1:3][2:2].
 • اژدهای بزرگ: دو عدد از هر یک از اعداد بزرگ 4، 5 و 6. مثال [4:4][6:5][6:5].
 • 2-3-کائو (2-3 Kao): دو تا 2، دوتا 3 و دوتا 6. فقط دو راه برای انجام این کار وجود دارد: [2:2][3:3][6:6] یا [2:3][2:6][3:6].

نحوه انجام بازی

بازی از سه مرحله تشکیل شده‌ است؛ این مراحل تا زمانی که بازی برنده یا بازنده داشته باشد تکرار می‌شوند.

حذف سه گانه از سطوح

در هر سطح، با شروع از سطح بالا و حرکت به سمت پایین، سه مهره مجاوری که از یک سه گانه معتبر تشکیل شده‌‌اند از سطح حذف شده‌ و به انتهای سمت چپ ردیف مشترک اضافه می‌شوند. چپ‌ترین و راست‌ترین مهره‌ها در یک سطح به عنوان مجاور در نظر گرفته‌ می‌شوند. بنابراین یک بازیکن می‌تواند انتخاب کند که دو مهره از سمت چپ یک سطح و یکی از راست، یا دو مهره از سمت راست یک سطح و یکی از سمت چپ را در صورتی که سه گانه معتبر تشکیل شده‌ باشند، انتخاب کند. اگر سه مهره از داخل یک سطح برداشته‌ شود، مهره‌های باقی مانده‌ در کنار هم لغزانده می‌شوند تا شکاف ایجاد شده‌ بسته‌ شود.

پاس دادن‌ سطوح

در هر سطح و با شروع مجدد از سطح بالا و حرکت به سمت پایین، در صورتی که سطح دقیقاً شامل دو مهره باشد که یک سه گانه معتبر را به همراه یکی از ژنرال‌های رو شده‌ تشکیل می‌دهند، این سه مهره را می‌توان به انتهای سمت چپ ردیف پایین منتقل کرد. و در این حالت سطح پاس داده‌ شده‌ است. در عین حال تعداد سطوح بازی یک‌بار کاهش داده‌ شده‌ و ژنرال کات می‌شود.

بدین ترتیب تعداد کلی ژنرال‌ها یک عدد کاهش می‌دهد. اگر سطح تنها شامل یک مهره باشد که یک سه گانه معتبر را با دو ژنرال رو شده‌‌ تشکیل بدهد، سه مهره می‌توانند به انتهای سمت چپ ردیف مشترک منتقل شده‌، سطح را پاس داده‌ و هر دو ژنرال را کات کنند. هرگاه یک ژنرال کات شود، ژنرال مجاور که اکنون در انتهای ردیف قرار دارد رو به بالا چرخانده‌ می‌شود؛ به نحوی که همواره دو ژنرال رو شده‌ وجود دارد (تا زمانی که فقط یک ژنرال باقی بماند).

تکمیل مجدد سطوح

در هر سطح، و با شروع از سطح پایین و حرکت به سمت بالا، مهره دست راست ردیف مشترک را برداشته و آن را به انتهای سمت راست سطح اضافه کنید. توجه داشته باشید که یک سطح ممکن است خالی بوده اما همچنان در بازی باشد.  در صورتی که سه مهره آخر آن در سطح 1 به صورت سه گانه حذف شوند این اتفاق می‌افتد. در این صورت یک مهره از ردیف مشترک باید در آن قرار بگیرد. و در موارد غیرعادی که تعداد مهره‌های کمتری در ردیف مشترک نسبت به سطوح باقی‌مانده وجود داشته باشند، افزودن یک مهره به سطح(های) بالا ممکن است امکان پذیر نباشد.

برد و باخت

هدف بازی عبور از هر پنج سطح (پاس) و کات کردن هر شش ژنرال است. برای رسیدن‌ به این هدف باید موقعیتی در بازی به وجود بیاید که در آن از یک سطح حاوی یک مهره برای کات کردن همزمان دو ژنرال استفاده شود. هنگامی که تمامی سطوح پاس داده‌ شده‌ و تمامی ژنرال‌ها کات شدند، بازیکن برنده بازی خواهد شد.

اگر ردیف مشترک خالی بوده و در هیچ یک از سطوح باقیمانده سه گانه معتبری از مهره‌های مجاور وجود نداشته باشد، بازی از دست می‌رود.

انواع

نسخه‌ ساده‌تری از بازی وجود دارد که در آن مهره‌های حذف شده‌ از یک سطح در مرحله 1 نیازی به مجاورت ندارند. هر مجموعه متشکل سه مهره در یک سطح که یک سه گانه معتبر را تشکیل می‌دهد را می‌توان به انتهای سمت چپ ردیف مشترک منتقل کرد.

نسخه‌های بدون ژنرال

استوارت کولین در کتاب خود با عنوان “بازی‌های چینی با تاس و دومینو” (1895)، بازی بسیار مشابهی را با عنوان او-کوآن (O-Koan – معادل وو گوآن چینی – 5 دروازه) توصیف کرده است. وی از این بازی به عنوان روشی برای پیشگویی یاد کرده است. پنج سطح چهار مهره‌ای تقسیم می‌شود. یک ردیف مشترک از 12 مهره باقی می‌ماند. این مهره‌ها به صورت رو به پایین در بالای چیدمان ذخیره می‌شوند. بازیکن سطوح را از پایین به بالا طی کرده و سه گانه‌های معتبر را حذف می‌کند.

این سه گانه‌ها می‌توانند از سه مهره مجاور یا دو مهره در یک انتهای یک ردیف با یکی در انتهای دیگر، مانند بالا، تشکیل شوند. سه گانه‌های حذف شده‌ به یک سر ردیف مشترک اضافه می‌شوند. زمانی که بازیکن تمام سطوح را طی کرد، از انتهای دیگر ردیف مشترک مهره‌هایی برداشته‌ شده‌ و به انتهای سمت راست هر سطح اضافه می‌شوند تا خالی نماند. این فرآیند تا زمانی تکرار می‌شود که یا تمام سطوح خالی شوند (برد)، یا ردیف مشترک خالی شده‌ و سه گانه‌های معتبر دیگری در سطوح باقی مانده برای حذف وجود نداشته‌ باشد (شکست).

نسخه دیگر بازی تونگ وو گوآن (通五关 –TongWuGuan ) بوده که مشابه با او-کوآن است؛ با این تفاوت که با 6 مهره در هر سطح و تنها 2 مهره در ردیف مشترک شروع می‌شود.

نسخه دارای یک ژنرال

نسخه‌ دیگری از بازی که توسط یانگ جونتائو (杨钧陶) ایجاد شده‌ و توسط مینفانکسین بهبود یافته‌ است “هفت ضبط منگ هو” (七擒孟获 – Seven captures of Meng Hou) نام دارد. این نسخه یک ژنرال دارد [1:2] که با عنوان منگ هو شناخته می‌شود؛ هفت سطح با 3 مهره و یک ردیف مشترک متشکل از 10 مهره. بازی مشابه با گوو وو گان است.

هر زمان که [1:2] ضبط می‌شود به ردیف مشترک اضافه خواهد شد؛ جایی که تا رسیدن به انتهای دیگر ردیف باقی مانده و در مرحله تکمیل مجدد سطح آزاد می‌شود. در این مرحله مهره به یک سطح معمولی اضافه نمی‌شود، بلکه به موقعیت ژنرال در بالای چیدمان منتقل می‌شود. برای پاک کردن‌ یک سطح باید دقیقاً دو مهره داشته‌ باشید که با ژنرال یک سه گانه را تشکیل می‌دهند (سطوح خالی که به این روش پاک نشده‌اند در مرحله تکمیل مجدد یک مهره دریافت می‌کنند)؛ بنابراین ژنرال باید 7 بار ضبط شده‌ تا تمام ردیف‌ها پاک شوند و فرد در بازی برنده شود.

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
نمایش تمام نظرات